Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR

Dokument je ke stažení na webových stránkách MV ČR:

http://www.mvcr.cz/soubor/material-obchod-s-lidmi-pdf.aspx