logoall5

CHANCE AND CHALLENGE

CHANCE AND CHALLENGE – IMPROVE THE ASSISTANCE FOR CHILDREN AND YOUTH VICTIMS OF HUMAN TRAFFIKING BY DEVELOPING INNOVATIVE SUPPORT PROGRAMS Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.