Descrierea Proiectului

ASOCIATIA PRO REFUGIU în calitate de coordonator, alături de partenerii săi CARITAS PRAGA CEHIA si TRABE –INICIATIVAS PARA LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA SPANIA, implementează în perioada Septembrie 2014 – August 2016, proiectul Chance and Challenge-Improve the assistance for children and youth victims of human trafficking by developing innovative support programs cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, Programul Erasmus Plus, Parteneriate Strategice.

Obiective:

  • Consolidarea nivelului de cunostiinţe ale profesionistilor din ONG-uri si institutii, care asistă copii tineri victime ale traficului de persoane, constând în învăţarea de a utiliza în activitatea lor curentă a unor tehnici, metode preluate din coaching si peer-to-peer suport.
  • Cresterea nivelului de cooperare transnaţională dintre specialisti din ţări de origine-tranzit-destinatie unde copii, tineri sunt supusi variatelor forme de exploatare.
  • Imbunătăţirea calităţii vietii, a procesului de reintegrare pentru victime ale traficului de persoane ca urmare a îmbunătăţirii modului de acordare a serviciilor de asistenţă.

Activitati

  • Training-uri în România, Cehia si Spania destinate consilierilor sociali si juridici, psihologilor, care oferă servicii de consiliere/asistenţă copiilor, tinerilor victime ale traficului de persoane, în vederea pregătirii acestora în utilizarea tehnicilor specifice coaching-ului si peer-to-peer suport.
  • Dezvoltare platformă online pentru facilitarea dialogului/colaborării transnaţionale între profesionisti din ţări de origine-tranzit-destinaţ
  • Seminarii în România, Cehia, Spania pentru diseminarea rezultatelor proiectului, dând posibilitatea unui număr cât mai ridicat de specialisti în a se familiariza cu metodele si tehnicile dezvoltate pe durata proiectului, în vederea îmbunătăţirii modului de acordare al asistenţei victimelor traficului de persoane.