logoall

CHANCE AND CHALLENGE

CHANCE AND CHALLENGE – IMPROVE THE ASSISTANCE FOR CHILDREN AND YOUTH VICTIMS OF HUMAN TRAFFIKING BY DEVELOPING INNOVATIVE SUPPORT PROGRAMS

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.